Disclaimer

Stichting Centrummanagement Utrecht (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54890713), verleent u hierbij toegang tot domkwartier.com, hierna te noemen: “Website” en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Stichting Centrummanagement Utrecht en derden zijn aangeleverd.

Stichting Centrummanagement Utrecht behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Stichting Centrummanagement Utrecht behoudt zich het recht op eindredactie van de gehele Website.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Stichting Centrummanagement Utrecht geen zeggenschap heeft. Stichting Centrummanagement Utrecht geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Stichting Centrummanagement Utrecht de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Stichting Centrummanagement Utrecht en haar licentiegevers.

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Sluit deze banner om verder te gaan met het gebruik van deze website.